Bayushi Fumi

A scorpion bushi

Description:

Born 1160
Black and red viel for mask.

Bio:

A beautiful woman looking for a husband for her daughter.

Bayushi Fumi

The Era of the Mountain Prince rfhero